You are here

Cymraeg

Dyma wefan y Cyngor Fferyllol Cyffredinol (y Cyngor). Y Cyngor sy'n rheoleiddio fferyllwyr, technegwyr fferyllol a fferyllfeydd cofrestredig.

Rôl y Cyngor yw diogelu, hybu a chynnal iechyd, diogelwch a lles cleifion a'r rheini sy'n defnyddio gwasanaethau fferyllol.

Mae'r wefan yn cynnwys y meysydd canlynol:

 • Ynglŷn â'r Cyngor
 • Strwythur a chylch gwaith y Cyngor newydd a'r sefydliad
 • Cyfarfodydd y Cyngor a sut i'w mynychu
 • Gwybodaeth am yr hyn rydym yn ei wneud a gyda phwy rydym yn gweithio
 • Canllawiau ar sut i gwyno
 • gwybodaeth am y broses reoleiddio
 • gweld ein cofrestrau cyhoeddus chwiliadwy
 • safonau a rheolau fferyllol
 • gwybodaeth am sut i gofrestru fel fferyllydd neu dechnegydd fferyllol
 • gwybodaeth addysgol i fyfyrwyr a hyfforddeion cyn cofrestru
 • canllawiau ar gynnal ymchwiliad a gwybodaeth am y broses o gynnal gwrandawiad
 • newyddion, digwyddiadau, ymgynghoriadau, e-fwletinau

Bydd mwy o dudalennau â swyddogaethau a gwybodaeth allweddol ar gael yn Gymraeg yn fuan.