Y CFfC yng Nghymru

Darren Hughes, Cyfarwyddwr Cymru

Rydym yn gweithio i sicrhau bod rheoleiddio fferylliaeth yn ymateb i ddatblygiadau yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, ac yn adlewyrchu’r datblygiadau hynny.

Rydym yn cydweithio gydag ystod eang o weithwyr proffesiynol a chyrff rheoleiddio a goruchwylio yng Nghymru i sicrhau y darperir gwasanaethau fferyllol yn ddiogel ac yn effeithiol. Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda’r llywodraeth.

Darren Hughes, Cyfarwyddwr Cymru

Penodwyd Darren yn Gyfarwyddwr y CFfC yng Nghymru yn 2011. Cyn ymuno â’r CFFC roedd Darren yn gweithio i’r Cyngor Meddygol Cyffredinol yng Nghymru, fel Pennaeth Swyddfa. Darren sy’n arwain gwaith y CFfC yng Nghymru, ac mae’n cefnogi ymrwymiad y Cyngor i reoleiddio mewn ffordd sy’n adlewyrchu’r cyd-destun lleol ar hyd a lled Prydain. Rhan allweddol o hyn yw sicrhau y deellir gwaith y Cyngor ac ymwneud gyda gweithwyr fferyllol proffesiynol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, cleifion a’r cyhoedd, darparwyr addysg a phartneriaid a rhydd-ddeiliaid pwysig eraill.

Cysylltwch â Darren drwy Darren.hughes@pharmacyregulation.org neu ar 0203 713 7964.

Digwyddiadau

Manylion am ddigwyddiadau a chynadleddau rydyn ni’n eu cynnal neu’n rhan ohonynt.

Gyda phwy rydyn ni’n gweithio

Gwybodaeth am bobl a sefydliadau rydyn ni’n gweithio gyda nhw

Cysylltu

Cysylltwch dros y ffôn, drwy e-bost neu ar Twitter, neu rhannwch eich barn a’ch awgrymiadau drwy gwblhau’r ffurflen ar-lein.

Darllen Polisi Iaith Gymraeg y CFfC