Corporate publications

Our current corporate documents

Strategies

Vision 2030 [PDF 240.68 KB] 

Gweledigaeth 2030 [PDF 245.37 KB]


GPhC strategic plan 2020-2025: year four [PDF 477 KB]

Cynllun strategol 2020-25: blwyddyn pedwar [PDF 580KB] 


GPhC managing concerns about pharmacy professionals: our strategy for change 2021-26 [PDF 787 KB]

CFC Rheoli pryderon am weithwyr fferyllol proffesiynol:Ein strategaeth ar gyfer newid 2021-26 [PDF 757 KB]


Delivering equality, improving diversity and fostering inclusion [PDF 802 KB]

Sicrhau cydraddoldeb, gwella amrywiaeth a meithrin cynhwysiant [PDF 6.59 KB]


Communications and engagement: our strategy 2022-27 [PDF 295.45 KB] 

 

Annual report

GPhC annual report 2022/23 [2.2 MB]

CfC yr adroddiad blynyddol 2022/23 [1.7 MB]

Previous years

Strategic plan

GPhC strategic plan 2020-2025: year three [PDF 786 KB]

CFC cynllun strategol 2020-25: blwyddyn tri  [PDF 785 KB] 

GPhC strategic plan 2020-2025: year two [PDF 790 KB]

CFC cynllun strategol 2020-25: blwyddyn dau [PDF 830 KB]

GPhC strategic plan 2020-25 [PDF 314.61 KB]  

CFC cynllun strategol 2020-25 [PDF 189.17 KB] 

 

Annual report

GPhC annual report 2020/21 [1.9 MB]

CfC yr adroddiad blynyddol 2020/21 [1.7 MB]

GPhC annual report 2019/20 [1.7 MB]

CfC yr adroddiad blynyddol 2019/20 [1.7 MB]

GPhC annual report 2018/19 [PDF 1.24 MB]

CfC adroddiad blynyddol 2018/19 [PDF 1.34 MB]

 

Operational plans

GPhC annual plan 2021-22 [PDF 693 KB]

CFC cynllun blynyddol [PDF 408 KB] 

GPhC Annual Plan 2019-20 [PDF 476 KB]

GPhC business plan 2017-20 [PDF 812 KB]

CfC cynllun busnes 2017-20 [PDF 843 KB]

Earlier corporate documents

For copies of corporate documents from 2018 and earlier, email us at communications@pharmacyregulation.org.