Cyhoeddiadau Cymraeg CFfC

Cyhoeddiadau Cymraeg CFfC

Dogfennau corfforaethol: 

CfC adroddiad blynyddol 2015-16 

CFC cynllun strategol 2017-20

CfC cynllun busnes 2017-20

Safonau a chanllawiau  

Safonau ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol

Ar waith:Canllawiau ar fynegi pryderon 

Ar waith:Canllawiau ar gydsyniad

Ar waith:Canllawiau ar gyfrinachedd cleifion 

Ar waith:Canllawiau ar gynnal ffiniau rhyw pendant 

Safonau fferyllfeydd cofrestredig

Canllawiau ar gyfer fferyllfeydd cofrestredig sy’n darparu gwasanaethau fferyllol o bell, yn cynnwys ar y rhyngrwyd  

Canllawiau ar gyfer fferyllfeydd cofrestredig sy’n paratoi meddyginiaethau didrwydded 

Gwneud penderfyniadau da: gwrandawiadau addasrwydd ymarfer a chanllaw sancsiynau 

Ymgynghoriadau Cyfredol 

Ymgynghoriad ar ailddilysu ar gyfer gweithwyr fferyllol proffesiynol

Ymgynghoriadau’r Gorffennol

2017

Ymgynghoriad ar feini prawf trothwy diwygiedig

Ymgynghoriad ar grefydd, gwerthoedd personol a chredoau 

Ymgynghoriad ar safonau addysg a hyfforddiant cychwynnol technegwyr fferyllol

Papur trafod ar oruchwyliaeth fferyllwyr-ragnodwyr annibynnol sy’n hyfforddi 

2016

Ymgynghoriad ar safonau addysg a hyfforddiant cychwynnol technegwyr fferyllol

Ymgynghoriad ar samplo cofnodion datblygiad proffesiynol parhaus i’w hadolygu 

2015

Ymgynghoriad ar ddiwygiadau drafft i reolau

Ymgynghoriad ar ganllawiau drafft ynghylch tystiolaeth o sgiliau yn yr iaith Saesneg 

Tîm fferyllol yfory

Proffesiynoldeb fferyllol â’r claf yn ganolog iddo 
Ymgynghoriad ar y rheolau ffioedd 2015 drafft

Ymgynghoriad ar ganllaw gwrandawiadau a sancsiynau drafft

2012

Ymgynghoriad ar ddiwygiadau drafft i reolau

2011

Ymgynghoriad ar Gynllun Iaith Gymraeg Drafft
 

Adroddiadau

Cynllun Iaith Gymraeg y CFfC - Adroddiad Monitro Blynyddol 2013/14

Cynllun Iaith Gymraeg y CFfC - Adroddiad Monitro Blynyddol 2014/15

Cynllun Iaith Gymraeg